Příprava budovy před testem

 

Před samotnou realizací testu Blower Door je nutné, aby byly splněny tyto podmínky:

 

Masivní stavba - musí být kompletně dokončeny vnitřní omítky


Lehká stavba - pokud je jako vzduchotěsnící vrstva použita fólie, musí být přichycena latěmi, aby nedošlo při měření podtlakem k jejímu odtržení

 

Dokončená elektroinstalace

Osazeny okna a dveře

Dokončený komín ( pokud existuje )

Rezervní prostupy a nepoužité trubky utěsněny (např. rezerva pro solární panely)

 

Pro měření metodou 1 již nesmí být  prováděna žádná opatření pro zlepšení vzduchotěsnosti.

 

Pro měření metodou 2 ( obálka budovy ) je nutno uzavřít nebo utěsnit všechny existující otvory ( prostupy přes stěny, odpady bez instalovaných sifonů … ), instalované sifony musí být zavodněny.

 
Joomla 1.5 free design by Lonex.

Zelené střechy