Metody měření

 

ČSN EN ISO 9972 rozlišuje tři metody měření, které se vzájemně liší přípravou budovy před měřením:

 

metoda 1 – měření budovy v provozním stavu


Větrací otvory v obálce budovy se uzavřou ( například okna a větrací mřížky ), ostatní záměrné otvory ( například komíny, odvětrání

kanalizačního potrubí apod.) se ponechají ve stavu typickém pro období, kdy je v provozu systém vytápění nebo chlazení.

Výsledky měření metodou A mají charakterizovat vzduchotěsnost budovy v provozním stavu. Měření by tedy mělo probíhat až po úplném

dokončení budovy. Výsledky se použijí zejména jako vstupy do energetických výpočtů.

 

metoda 2 – měření vzduchotěsnosti obálky budovy


Větrací otvory v obálce budovy se uzavřou, ostatní  otvory  se utěsní (odpady , komín apod.).

Metodou 2 lze měřit jak během výstavby, tak po jejím dokončení. Cílem tohoto testu je odhalit defekty v těsnosti a zjistit úspěšnost

vzduchotěsnících opatření.

Při provádění testu v průběhu výstavby je třeba, aby byla dokončena vzduchotěsnící vrstva, osazena okna a venkovní dveře.

 

metoda 3 – specifický účel měření

 

Příprava objektu je  stanovena zvláštním předpisem dle specifického účelu testu.

 
Joomla 1.5 free design by Lonex.

Zelené střechy