Informační zdroje

 

 

[1] Časopis stavebnictví, č. 08/09, Ing. Jiří Novák, Ph.D., Měření vzduchotěsnosti budov v rámci programu Zelená úsporám

 


[2] ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. Část 2

 


[3] TNI 73 0329:2009 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Rodinné domy

 


[4] TNI 73 0330:2009 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Bytové domy


[5] ČSN EN 13829:2009 (73 0577) Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of buildings – Fan pressurization method (Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda)

 

[6] ČSN EN ISO 9972:2015 Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of buildings – Fan pressurization method

 
Joomla 1.5 free design by Lonex.

Zelené střechy